AJO ÇFARË AKADEMIA RELATECH JU OFRON

Në 9 muaj Akademia Relatech ju ofron kompetenca të vërteta të TIK, për t'iu mundesuar të luani në tregun professional europian të TIK.

Një kurs me kohë të plotë prej 1500 orësh mësimdhënie (8 orë në ditë, 5 ditë në javë, për 9 muaj) për t’u bërë një programues i vërtetë midis figurave profesionale të TIK-ut europian.
Pedagogë europianë, leksione në gjuhën angleze, përmirësim të një gjuhë të dytë (italisht dhe gjermanisht), çertifikime ndërkombëtare në fushën TIK, mjete materiale nga fusha e teknologjisë informative që mbetet pronë e të trajnuarve.
Qasje të menjëhershme në tregun europian TIK të punës: Kursi është zhvilluar nga ata që do t’ju ofrojnë një punë të vërtetë dhe të mirë-paguar në Shqipëri, Itali apo Gjermani, gjithashtu duke filluar në teleworking.

   

PSE DUHET T’A BËNI

Tregu evropian i TIK do të afroje pranë vetes në vitet e ardhshme një numër mbresëlënës programuesish të specializuar, shumë më tepër se sa sistemi arsimor europian do të jetë në gjendje të prodhojë. Kjo është një mundësi e madhe për programuesit e rinj të Ballkanit Perëndimor të cilët mund të përshtaten lehtësisht në një treg që ofron pagesa mbi mesataren dhe shumë mundësi për rritje profesionale.

SI FUNKSIONON KURSI

Kandidatët që kanë përfunduar regjistrimin dhe kanë kaluar provën e cila ka vlerësuar aftësitë dhe njohuritë e tyre bazë, pranohen në akademi. Muaji i parë ka të bëjë me udhëzimin dhe orientimin për arsimin e përgjithshëm në lidhje me TIK. Pas muajit të parë studentët do të ndahen në specializimet përkatëse. Studentët do të jenë në gjendje të marrin pjesë në akademinë TIK dhe të zgjedhin një nga gjashtë specializimet profesionale. Ne sigurohemi që ata të plotësojnë kërkesat dhe aftësitë e tyre të përputhen me nevojat e tyre. Në fund të kursit, akademia do të sigurojë një certifikim dhe gjithashtu një punë, në vendet europiane. Bazuar në njohuritë tuaja, puna do të ofrohet edhe në Shqipëri.

JU DO TE PERFITONI

  • Leksion për 1500 orë, 8 orë në ditë.
  • Përmirësim në një gjuhë të dytë (italisht dhe gjermanisht) të shtunën.
  • Çertifikatat ndërkombëtare.
  • Një laptop për ju.
  • Një smartphone për ju.
  • Të paktën një ofertë për punë (al, it, de, swe) brenda 3 muajve nga përfundimi i kursit.
  • Regjistrimi i përhershëm në bazat e të dhënave të profesionistëve TIK të disponueshme në treg nga Hays dhe Relatech Academy.

   

   

  

KUSH ËSHTË AKADEMIA RELATECH

Akademia Relatech është krijuar nga përpjekja e një kompanie italiane që prodhon softuer, Relatech s.r.l. me më shumë se 400 programues në tre qytete të ndryshme në Itali, për të hapur një degë në Shqipëri për të prodhuar aplikacione mobile. Por në Shqipëri nuk ishte e mundur të gjente burimet njerëzore të nevojshme, sepse përgatitja e kandidatëve të intervistuar nuk ishte e mjaftueshme.
Duke qënë se ishte e veshtire te gjenin personel të përgatitur, pavaresisht se inteligjenca dhe kapacitetet logjike nuk mungonin, Relatech vendosi të përgatisë personelin e nevojshëm duke krijuar akademinë Relatech për të trajnuar punonjësit e saj të ardhshëm dhe të tjerët në dispozicion të një tregu gjithmonë në rritje: në fakt të paktën 15 kompani italiane që prodhojnë softuer në vitin 2017 kanë provuar të hapin një fabrikë softuerësh në Shqipëri, por u është dashur të heqin dorë për shkak të mungesës së programuesve me përgatitje të përshtatshme.

 


KUSH JANË PROFESORËT

Në botën e TIK , profesionalizmi është shumë i veçantë dhe i specializuar dhe Relatech është një kompani që prodhon softuer, kështu që përfshiu një nga kompanitë më të mira të trajnimit të TIK në Itali, i specializuar në trajnimin e profesionistëve në sektorin e TIK, një kompani me shumë trajnerë, me kurrikula bashkëkohore dhe një aktivitet intensiv mësimor në të gjithë Europën, kryesisht për të mirën e klientëve të mëdhenj.

 

Drejtor Arsimor

SI DO T’A MERRNI PUNËN

Të gjitha kompanitë që sponsorizojnë Akademinë Relatech kanë treguar synimin e tyre për të punësuar programues të rinj për vendet e ndryshme të punës dhe nga muaji i shtatë do të marrin pjesë në mënyra të ndryshme në mësimin e kursit.
Në fund të kursit, pas testit përfundimtar, emrat e studentëve, të cilët mund të quhen programuesit e vërtetë të rinj me çertifikatat përkatëse, do të përfshihen në një bazë të dhënash që mbetet në dispozicion për ata për të zgjedhur se kë duan të punësojnë.
Për më tepër, baza totale e të dhënave do të jetë në dispozicion të HAYS, një kompani ndërkombëtare e specializuar në rekrutimin e figurave të kualifikuara profesionale dhe vendos çdo vit më shumë se 25,000 specialistë të teknologjisë së informacionit në Europë. Zgjedhja e profileve profesionale të mbuluara nga akademia Relatech Academy vjen nga treguesit e HAYS.

  
  

Partnerët e tjerë


KOSTOJA E KURSIT

I gjithë kursi (duke përfshirë pajisjet personale) kushton 5,000 € + TVSH, pra 6,000 €, ekuivalent me kursin e këmbimit prej 800,000 lekë. Kjo ofertë vlen vetëm për kursin e parë që fillon në vitin 2018

Nxito të regjistrohesh, ka një zbritje prej 5% për 10 regjistrimet e para.

Pagesa ndahet në një paradhënie prej 30% kur nënshkruhet kontrata (p.sh pas kalimit të testeve të pranimit) dhe pjesa e mbetur prej 70% deri në fund të muajit të dytë të kursit.

Një faturë e rregullt e TVSH-së do të lëshohet për çdo pagesë. Nëse ke një biznes familjar që i nënshtrohet TVSH-së, mund të mbulosh TVSH-në e paguar sipas ligjeve tatimore shqiptare.

 

SI TË FINANCONI KURSIN TUAJ - BURSAT

Ju mund të financoni kursin pa pasur nevojë të paguani shumën e plotë nga xhepi juaj në njërën nga mënyrat e mëposhtme:

Ju mund të merrni një nga bursat e plota të ofruara nga sponsorët

Aplikantët të cilët kanë demonstruar aftësi të shkëlqyera bazë të IT, logjikës dhe disiplinës gjatë provimit pranues, do të jenë në gjendje të përfitojnë një bursë të plotë që do të mbulojë tërë tarifën e kursit. Por bursa të tilla mund të kenë kushte, të cilat mund të përfshijnë nënshkrimin e një angazhimi ligjor për të punuar për donatorin për një periudhë të caktuar kohore nën kushtet që ai ka përcaktuar (pra 450 euro në muaj për 24 muaj).

Ju mund të merrni një nga bursat e pjesshme të ofruara nga Relatech

Pas pagesës së këstit të parë prej 240.000 lekësh, nëse rezultatet e ndërmjetme do të jenë të shkëlqyeshme, mund të merrni një nga burimet e ofruara nga Relatech për të paguar pjesën përfundimtare të kursit, gjithashtu me kusht të nënshkrimit të një angazhimi ligjor për të punuar për Relatech Albania sh.pk për të paktën 18 muaj deri në 500 euro neto në muaj.

Duke u bazuar në financimin e bankave

Investimi juaj në trajnim mund të financohet nga skema të ndryshme të kredive personale që mund t’ju lejojnë të paguani bankën brenda pak muajsh pasi të keni filluar punën dhe fitimin e parave. Akademia Relatech nuk ndërhyn në asnjë mënyrë me bankën, por është gati të vërtetojë për të mirën e bankës që studenti është i regjistruar dhe se ai ka kaluar me sukses testet hyrëse, dmth. Ai ka karakteristikat minimale të nevojshme për të qenë në gjendje të marrë mësimet.

        

          

CILA ËSHTË PERGATITJA BAZË QË MË DUHET TË BALLAFAQOHEM ME KURSIN

Kursi i Akademisë Relatech nuk është një lojë, por është investimi juaj për një të ardhme profesionale pa kufij dhe me një shpërblim më të lartë se mesatarja e tregut.
Akademia Relatech nuk shet kualifikime, por siguron dhe certifikon aftësitë kompjuterike. Rezultati përfundimtar do të varet gjithmonë nga aftësitë tuaja të të mësuarit dhe më pas nga aftësia juaj për të mbajtur disiplinën e punës. Nëse nuk jeni në gjendje të ndiqni mësimet në gjuhën angleze, është e kotë të shpenzoni para.
Për të mësuar profesionin e programimit, për të qenë në gjendje të punoni dhe të prodhoni softuer, do të keni nevojë për një minimum të aftësive logjike dhe një minimum të terminologjisë fillestare teknike; Mos u frikësoni, ne nuk kemi nevojë për çmime Nobel, thjesht për vajza dhe djem të mençur.

NJË GARANCI E VËRTETË

Akademia Relatech garanton që nëse keni kaluar testin përfundimtar, do të merrni të paktën një ofertë për punë në Shqipëri brenda tre muajve me një page neto prej së paku 9.000 euro në vit. Nëse kjo nuk ndodh, mund të kërkoni rimbursim vlerën e kursit; kjo garanci do të pëmendet në tekstin e kontratës që ne do të nënshkruajmë së bashku.

INFORMACIONET LOGJISTIKE

Si të shkoni ligjërisht dhe të punoni jashtë vendit
Në rastin e një oferte pune jashtë vendit, një leje qëndrimi për qëllime pune është e nevojshme në të gjitha vendet evropiane dhe secili vend ka procedurat e veta specifike që duhet të ndiqni së bashku me punëdhënësin tuaj të ardhshëm. Në pothuajse të gjitha vendet evropiane, dhe veçanërisht në Gjermani, një kontratë pune me një kompani të regjistruar në vend është e mjaftueshme për marrjen e shpejtë të lejeve të qëndrimit. Për më shumë informacion ju mund të konsultoheni me faqet e internetit të ambasadave përkatëse.
Akademia Relatech nuk merr përsipër asnjë angazhim lidhur me vizat e hyrjes dhe lejet e qëndrimit, as nuk synon të përfshihet në asnjë mënyrë në këto procedura.

A ka diçka që nuk është e qartë për ju? Kërkoni më shumë informacion në academy@relatech.com

   

Menaxhimi i projektit është një qasje më fleksibile për zhvillimin e softuerit. Projektet Agile kalojnë nëpërmjet një numri ciklesh më të vogla të quajtura sprinte. Çdo sprint ka një prapaskenë dhe përfshin fazat e projektimit, zbatimit, testimit dhe vendosjes, të përfunduara brenda fushës së paracaktuar të punës. Në fund të çdo sprinti, ekipi jep një rritje të produktit potencialisht të transferueshëm.

Një zhvillues aplikacionesh është një inxhinier kompjuterik përgjegjësitë kryesore të të cilit përfshijnë krijimin, testimin dhe programimin e aplikacioneve për kompjuterë, telefona celularë dhe lloje të tjera të pajisjeve elektronike.

Zhvilluesi .Net ndërton softuere duke përdorur gjuhët dhe teknologjitë e kuadrit .NET, krijon aplikacione nga zeroja, konfiguron ekzistimin dhe siguron mbështetje të përdoruesit.

Një zhvillues i bazës së të dhënave është një profesionist i IT përgjegjës për të punuar në teknologjitë e bazës së të dhënave. Nëse administratorët e bazave të të dhënave janë më të përqendruar në mirëmbajtjen rutinë dhe mbështetjen për një konfigurim ekzistues të bazës së të dhënave, zhvilluesit e këtyre të fundit tentojnë të përqëndrohen më shumë në përmirësimin e bazave të të dhënave, zgjerimin e games, funksionalitetin e tyre ose në zhvillimin e aplikacioneve për arkitekturën e IT të një kompanie. Një zhvillues i bazës së të dhënave mund të zhvillojë aplikacione të reja, të marrë vendime si zgjedhja e gjuhëve programuese për një projekt zhvillimi, duke siguruar që projektet e reja t'i përmbahen rregullave se si bazat e të dhënave merren me të dhënat dhe krijimin e ndërfaqeve midis bazave të të dhënave dhe mjeteve të këtyre të fundit.

Zhvillimi i plotë i radhës ka të bëjë me zhvillimin e pjesës së përparme dhe pjesës së prapme të një aplikacioni. Ky proces i zhvillimit të internetit përfshin të tre nivelet – Nivelin e prezentimit (pjesa e përparme e cila merret me ndërfaqen e përdoruesit),- Nivelin logjik të kompanisë (pjesa e prapambetur që merret me validimin e të dhënave) dhe- Nivelin e bazës së të dhënave. Ai kujdeset për të gjitha hapat nga konceptimi i një ideje tek produkti aktual i përfunduar.

Dizajnuesit UX marrin rolin udhëheqës në përmirësimin e nevojave kryesore të përdoruesit të fundit dhe përpiqen të prodhojnë një produkt që e bën audiencën e tij të lumtur. Kjo nga ana tjetër çon në një kthim të shëndetshëm mbi investimet dhe ndihmon për të mbështetur një biznes ose organizatë në rritje.

PAGUESHMËRIA NË SEKTORIN E TIK PËR VENDET EVROPIANE

ShtetiSpecialist ITMenaxher ICT
Luxemburg
4.147 €6.765 €
Denmark4.654 €6.712 €
Germany3.875 €5.434 €
Belgium3.775 €5.287 €
Finland
3.568 €5.221 €
Austria 3.659 €
5.166 €
Sweden3.437 €4.859 €
Italy2.822 €
4.788 €
Ireland3.202 €4.696 €
United Kingdom3.911 €4.515 €
Netherlands3.049 €
4.189 €
France3.129 €3.942 €
Spain2.188 €3.172 €
Portugal1.934 €
2.941 €

*Source: Telecentre Europe, Eurostat 2017

EUROPEAN ICT MARKET JOB REQUESTS 2017

  5.017
  1.079
  1.061
    512
    620
    515
    250
    260
    280
    433
310.000*
  1.136*
    220

*the data refer to the world demand

Dell Vostro 3568


Processor:                    7th Generation Intel Core i5-7200U


Memory:                       4GB Single Channel DDR4 2400MHZ


Hard Drive:                    500GB 5400RPM SATA hard drive


Graphics:                       Intel HD Graphics 520


Ports:                             VGA, HDMI


Monitor:                         15.6" LCD


Resolution:                    1280X768


Operating System:        Windows 10 Professional

Huawei P8 Lite


Network:          GSM/HSPA/LTE


Display:            IPS LCD Capacitive touchscreen, 16M colors


Size:                 5.0 inches


Resolution:      720x1280 pixels


CPU                  Octa-core 1.2GHz Cortex-A53


Memory:         16GB, 2GB RAM


Camera:          Primary 13MP(f/2.0,27mm),Secondary 5MP, 720p


Battery:           Li-lon 2200 mAh battery

DETAJE LLOGARIE BANKE

Mbajtës llogarie ( Pronar llogarie)
RELATECH ALBANIA
RR. DONIKA KASTRIOTI, PALL NR 14, KATI 1, APT 7
NJESIA BASHKIAKE NR 5
TIRANË
SHQIPËRI

BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA

Banka Dega Llogaria Çelësi
00213 11116 00001465146 60
IBAN-I
AL60 2131 1116 0000 0000 0146 5146

Qellimi i pageses
Kujdes,ne hapsiren ‘’Qellimi i pageses’’ te percakohet emri dhe mbiemri i kursantit.

KËRKONI NJË TAKIM KONSULTUES

Tel: +355 45 60 1170

Email: academy@relatech.com

APLIKONI PËR BURSË
Anglisht
Gjermanisht
Italisht

Sapo të keni mbaruar plotësimin e formularit, do të kontaktoheni.

Macbook MMGM2T/A


Processor:                      Intel Core M5-1000 1.2GH


Memory RAM:               8GB DDR 3L


Hard Drive:                     512GB


Graphics:                         Intel HD Graphics 515


Monitor:                          12"


Resolution:                     3840X2160 px


Operating System:        OSXEL Capitan

Iphone SE


Network:             GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE


Display:               LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors


Size:                    4.0 inches


Resolution:        640x1136 pixels


CPU:                   Dual-core 1.84GHz Twister


Memory:           32GB, 2GB RAM


Camera:            Primary 12MP(f/2.2,29mm),Secondary 1.2MP(f/2.4,31mm)


Battery:             Non-removable Li-Po 1624 mAh battery(6.21Wh)

Akademia Relatech nuk ofron një shkollë konvikt ose akomodim për studentët, por në Tiranë, gjithashtu në zonën ku zhvillohet kursi, ekziston një mundësi e mire për të gjetur apartamente me qira, që nëse ndahen me studentë të tjerë mund të akomodohen për një kosto rreth 10,000 - 15,000 lek në muaj.